نرم افزارهای استفاده شده در این پروژه:

Adobe-Ae-icon Autodesk-3ds-Max-icon

۱۳۹۵-۰۳-۲۰

تله پورت

اگر توانایی انتقال خود از محلی به محل دیگر در کسری از ثانیه را داشتید، کجا را انتخاب می کردید؟
۱۳۹۵-۰۳-۲۰

روش جدید عکاسی سلفی