طراحی و اجرا:

سارا آروان

محسن قهرمانی

نرم افزار استفاده شده در این پروژه:

Adobe-Ae-icon

 

 

مدت: ۵ ثانیه

۱۳۹۵-۰۶-۱۱

معرفی لوگوی سروش – ایده شماره ۸

پروژه ی دانشگاهی، معرفی لوگوی "سروش تقدیم می کند" بصورت موشن گرافیک سه بعدی، ایده ی شماره هشت. گرافیک فلت
۱۳۹۵-۰۶-۱۱

معرفی لوگوی سروش – ایده شماره ۷

پروژه ی دانشگاهی، معرفی لوگوی "سروش تقدیم می کند" بصورت موشن گرافیک سه بعدی، ایده ی شماره هفت