کارگردان: مرتضی نظری

جلوه های بصری: محسن قهرمانی

سال ساخت: ۱۳۹۰

۱۳۹۵-۰۵-۰۷

تفکیک جلوه ی بصری فیلم کوتاه سود و زیان

پشت صحنه جلوه های بصری فیلم کوتاه سود و زیان
۱۳۹۵-۰۳-۲۰

تفکیک جلوه ی بصری تست جامپر

۱۳۹۵-۰۳-۲۰

تفکیک جلوه بصری فیلم کوتاه پروانه زرد

۱۳۹۵-۰۳-۲۰

پشت صحنه تیزر کت و شلوار کادوس