۱۳۹۵-۱۲-۲۷

ریل جلوه های بصری ۱۳۹۵

گزیده ای از پشت صحنه جلوه های بصری استودیو هرمس تا سال 1395
۱۳۹۵-۱۲-۰۲

حذف فیلمبردار از آینه

حذف انعکاس دوربین و فیلمبردار از آینه در فیلم
۱۳۹۵-۰۵-۰۷

تفکیک جلوه ی بصری فیلم کوتاه سود و زیان

پشت صحنه جلوه های بصری فیلم کوتاه سود و زیان
۱۳۹۵-۰۴-۰۸

انتظار

۱۳۹۵-۰۴-۰۷

اسرار نهان

۱۳۹۵-۰۴-۰۷

خدا جای حق نشسته

۱۳۹۵-۰۴-۰۷

من، ساعت، تو

۱۳۹۵-۰۴-۰۳

دوئل

تجربه ای متفاوت در به تصویر کشیدن مبارزه نمایشی به سبک هالیوود